บทความการปลูกผมเขียนขึ้นโดยแพทย์ผ่าตัดปลูกผม

ศัลยกรรมปลูกผมเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คุณมีผมจริงแบบถาวรขอเน้นคำว่า ปลูกผมจริงแบบถาวร การที่จะดูว่าคุณเหมาะสมกับการผ่าตัดปลูกผมหรือไม่หรือผลการรักษาด้วยวิธีนี้จะดีหรือไม่ลองดูข้อมูล ใครเหมาะกับการปลูกผมด้วยศัลยกรรม
"บทความการปลูกผม" ทั้งหมดนี้เขียนขึ้นโดยแพทย์และเป็นลิขสิทธิ์ของ Thai Hair Transplant Center ซึ่งมีสาขาแห่งเดียว ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพฯ

การผ่าตัดปลูกผม รวมข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมพร้อมทั้งก่อนและหลังผ่าตัด


ผลการผ่าตัดปลูกผม ทั้งผลดี ผลเสีย และ ภาวะแทรกซ้อนของการปลูกผม เล่าจากประสบการณ์หมอผ่าตัด

ภาพก่อนและหลังการปลูกผม

ภาพแสดงผลการปลูกผมแบบไร้แผล ก่อนหลังการทำ Thai Hair Transplant Center based in Bangkok Thailand - Hair Transplantation Pictures (FUE - Follicular Unit Extraction) before and after slideshow - ดูภาพการปลูกผมไม่ได้ให้ดาวน์โหลดแฟลช

ข่าวและบทความการปลูกผม