บทความถ่ายทอดประสบการณ์การทำศัลยกรรมปลูกผม

ภาพก่อนและหลังการปลูกผม

ภาพแสดงผลการปลูกผมแบบไร้แผล ก่อนหลังการทำ Thai Hair Transplant Center based in Bangkok Thailand - Hair Transplantation Pictures (FUE - Follicular Unit Extraction) before and after slideshow - ดูภาพการปลูกผมไม่ได้ให้ดาวน์โหลดแฟลช

ข่าวและบทความการปลูกผม